Hranie

1. je povolené používanie iba airsoftových zbraní
2. je povolené používanie iba airsoftového streliva, čiže "bb-čiek"
3. hráči sú povinní používať ochranné prostriedky (najmä zraku) počas trvania hry aj na "respawne" ak je v blízkosti hracej plochy
4. na respawne musí byť zbraň zaistená, ak nie je toto z technickým príčin možné, musí byť zo zbrane vybraný zásobník
5. zastreľovanie zbraní a podobné činnosti sa musí konať mimo hracej plochy a v priestore, kde sa nenachádza žiadny iný hráč, prípadne civilista bez ochranných pomôcok
6. používanie pyrotechniky musí byť schválené ostatnýmí hráčmi a musia sa vopred stanoviť aj pravidlá používania
7. hráč je povinný zastaviť hru a oboznámiť všetkých hráčov, ak sa na hracej ploche počas hry vyskytne civilista

Streľba

1. streľba za roh je povolená, ale v rámci normy, t.z. krátke dávky, žiadne držanie spúšte a kropenie
2. ak má strieľajúci hráč 100% šancu, že zasiahne súpera, tzn. na vzdialenosť 1-2 metre a ten o ňom nevie, tak stačí oznámiť súperovi, že MÁ a ten musí opustiť hraciu plochu
3. ak sa hráč priplíži k súperovi bez toho, aby ho on spozoroval, môže ho vyradiť dotykom ruky a ten musí v tichosti odísť, alebo zostať na mieste, aby neprezradil prítomnosť hráča

Zásahy

1. zasiahnutý hráč je povinný priznať každý platný zásah
2. zasiahnutý hráč dá jasne najavo, že bol zasiahnutý, a to tak, že zakričí MÁM, dá zbraň s rukami nad hlavu a snaží sa čo najrýchlejšie opustiť hraciu plochu tak, aby neprekážal ostatným hráčom. Ak toto nie je z nejakých príčin možné, tak hráč si sadne, prípadne ľahne, na bezpečné miesto a počká, kým bude možné opustiť hraciu plochu
3. zásah je platný do akejkoľvek časti tela a výstroje
4. odrazené zásahy sú neplatné
5. zásah do zbrane vyradí zbraň, hráč môže použiť sekundárnu zbraň, hrať bez zbrane, požičať si inú zbraň od spoluhráča, alebo sa vyradiť
6. ak strieľajúci hráč vidí, že na 100% zasiahol cieľ, musí ho s tým oboznámiť a ten je povinný opustiť hraciu plochu ako zasiahnutý
7. zasiahnutý hráč nesmie komunikovať so živými hráčmi až do skončenia hry