Dominion

Meno: Vlasto
Priezvisko: -neznáme-
Rok narodenia: 1980
Kontakt:  
   
Obžúbená zbraň: SVD Dragunov
Používaná zbraň: H&K G36C (TM AEG)
   
Špecializácia:  
Hobby: Airsoft, Gamesy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[spä]